Sürdürebilirlik

Zerpak Ambalaj olarak sürdürülebilirlik bakış açımızı, stratejimizi, önceliklerimizi ve performansımızı paylaştığımız bu ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlamaktan dolayı gurur duyar, raporumuz aracılığı ile şirket sürdürülebilirlik anlayışımızın şirket misyon, vizyon ve değerlerine nasıl dokunduğu ve çevresel, sosyal, ekonomik konuları bir bütün olarak ele aldığımızı göstermekteyiz.

Zerpak Ambalaj olarak sürdürülebilirlik bakış açımızı, stratejimizi, önceliklerimizi ve performansımızı paylaştığımız
bu ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlamaktan dolayı gurur duyar, raporumuz aracılığı ile şirket
sürdürülebilirlik anlayışımızın şirket misyon, vizyon ve değerlerine nasıl dokunduğu ve çevresel, sosyal, ekonomik
konuları bir bütün olarak ele aldığımızı göstermekteyiz.

Bu rapor ile öncelikle müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, finansal kurumlar, üniversite ve diğer eğitim kurumları ile
sivil toplum kuruluşlarından oluşan birincil hedef kitlemiz olan öncelikli paydaşlarımızı Zerpak Ambalaj
sürdürülebilirlik yolcuğu kapsamında en doğru şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 

Zerpak Ambalaj, 10 yılı aşkın süredir çevresel ve sosyal ilerlemeyi destekleme konusunda öngörülü bir yaklaşımı hayata
geçirmektedir. Ürün ve teknolojilerimiz her gün dünyada milyonlarca kez kullanılıyor. Bu sayede sürdürülebilir
yenilikler geliştirerek yaratabileceğimiz potansiyel etkinin farkındayız. Hayata geçirdiğimiz her yeni ürün ya da
formülasyonun sürdürülebilirliğe katkı sağlaması amacıyla yenilik üretme süreçlerimize çevresel ve sosyal
kriterleri de entegre etmekteyiz.

Yeniliğe odaklanmanın yanı sıra, kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisinin parçası olarak kendimize iddialı
hedefer belirledik. Bu bize, tüm dünyadaki çalışanlarımızın günlük işlerine sürdürülebilirliği yerleştirerek,
gideceğimiz yön konusunda bir anlayış kazandırıyor. Bu da, birbirine bağlı olduğunu düşündüğümüz iki
nitelik olan sürdürülebilirlik ve iş performansının daha da gelişmesine yardımcı oluyor. Partnerlerimizle beraber
sürdürülebilirliği tüm değer zinciri boyunca geliştiriyoruz.

Daha güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmek, çevre kirliliğini
önlemek, teknolojik gelişmeleri, ekonomik değişiklikleri takip edebilmek, hedeferimizden şaşmayıp, amaçlarımızı,
firmanın her kademesinde kesintisiz mükemmelliğe ulaştırabilmek amacımızdır.

Kaliteye verdiğimiz önem uzun dönemde başarımızın anahtarı olacaktır.
Bu başarı ise Zerpak personelinin katkıları ile sürmeye devam edecektir.

 • Şirket misyon ve vizyonu doğrultusunda üretim faaliyetlerimizi yerine getirmek.
 • Üretim faaliyetimizin tüm safhalarında şeffaf, takip edilebilir bir çizgide olmak.
 • Firmamızı daha ileri bir düzeye taşımak için ekip çalışmalarını teşvik etmek, verilecek eğitimlerle çalışma
 • arkadaşlarımızın gelişimini sağlamak, çalışanlarımızın motivasyonu ve memnuniyetini sürekli iyileştirmek.
 • Üretim sırasında meydana gelebilecek hata ve kayıpları en aza indirerek verimliliği en üst düzeyde tutmak.
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak anlamak, en üst düzeyde karşılamak ve müşteri memnuniyetini
 • sürekli iyileştirmek.
 • Faaliyetlerimizi yerine getirirken, çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak.
 • Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek daha güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratıp
 • oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemek.
 • Tedarik zinciri içindeki tüm firmalarımızın sürekli gelişimine katkıda bulunmak.
 • Katılımcı ve sistematik bir yaklaşımla Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG(İş Sağlığı Ve Güvenliği) risklerini azaltmak.
 • Kaza ve hastalıkları en aza indirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak.
 • Çalışanları ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak.
 • Doğal kaynak kullanımını takip edip, azaltmak.
 • Atıklarımızın kontrolünü sağlayarak, çevresel kirliliği önlemek veya kaynağında en aza indirmek.
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri şartlarına uyarak bu sistemin devamlılığını sağlayıp.

Entegre Yönetim Sistemimizin performansını sürekli iyileştirmeyi, Zerpak Ambalaj ailesi olarak taahhüt etmekteyiz.